Česká lesnická společnost při Ostravských městských lesích

Česká lesnická společnost při Ostravských městských lesích

 Česká lesnická společnost je dobrovolná, nepolitická, společenská stavovská organizace, sdružující fyzické i právnické osoby, jejichž profesní činnost souvisí nebo souvisela s lesem nebo jsou majiteli lesa. ČLS byla ustavena valnou hromadou 23. 2. 1990. Ve své činnosti navazuje na více než 200letou tradici lesnických společenských organizací na území dnešní České republiky, kde také v současnosti působí. Jejím sídlem je Praha. Hlavním cílem a posláním ČLS je přispívat k růstu odborné úrovně lesnictví a podporovat jeho společenský význam.

Vyhledávání

Kontakt

Veselka Petr - Medwěd 724 858 777